Jump to content.

Rehabilitering

Naturunderstödd Rehabilitering -  med natur,  djur och trädgård i gårdsmiljö

Vikbolandets NaturHälsogård erbjuder rehabilitering i inspirerande, rofylld och kreativ gårdsmiljö. Målet är att genom aktiviteter och närvaroövningar i naturen och med djuren öka deltagarens motivation, kreativitet och självkänsla. Grön rehabilitering hjälper deltagaren att lyfta fram sina positiva krafter och egenskaper, bli mer medveten om här och nu samt fokuserade på utveckling och förändring av sin livssituation.

Verksamheten bygger på forskningsbaserad kunskap om naturens och djurens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Vi arbetar med en metodik som stärker individens möjligheter och motivation att återgå till arbete, fungera i vardagen och hantera stress. Den bygger på kunskap om motivationsfaktorer samt om hjärnans och kroppens funktioner och hur de effektivt återhämtar sig i en stimulerande utemiljö med meningsfulla aktiviteter.

Målgrupp
Personer som har eller är i riskzonen för utmattningssyndrom/stressrelaterad sjukdom, har depression eller ångesttillstånd. Grön rehabilitering passar även för personer med diagnoser som smärta, cancer, stroke,  hjärtinfarkt, neuropsykiatriska diagnoser och ätstörningar.

Omfattning

Gruppen är om max  10 deltagare som löpande kan börja i gruppen. Deltagarna kan vara i gruppen från 8 veckor upp till ett år, 1-4 dagar i veckan. Oftast börjar man 2 dagar i veckan och utökar  efterhand och mot slutet av programmet flyttas fokus allt mer till arbetslivet och arbetslivsorienterade aktiviteter. Det kan vara vägledning, studiebesök på arbetsplatser, skolor, ínfotek, mässor och arbetsprövning. Deltagarna får möjlighet att med stöd  och coachning av oss arbetspröva samtidigt som man har kvar kontakten med gruppen.

Exempel på innehåll

 • Meningsfulla aktiviteter i trädgården med djuren eller på gården som skapar lust, nyfikenhet och stimulerar arbetsförmågan
 • Mindfulness – medveten närvaro i nuet
 • Kroppskännedom
 • Samtal och föresäsningar om kost, hälsa, livsstil, stresspåverkan, stresshantering, sömn, droger mm
 • Sinnesupplevelser i naturen
 • Hantverksaktiviteter med anknytning till trädgård
 • Samtal individuellt och i grupp
 • Samvaro med personer i  liknande situation
 • Loggböcker förs av deltagaren och individuella handlingsplaner görs av deltagaren och teamet.
 • Studiebesök
 • Vägledning inför återgång till arbete samt stöd att hitta en prövningsplats och coachning under arbetsprövningen.

Mål med rehabiliteringen

Deltagarna ska ha höjt sin livskvalité och sin grad av friskhet. Rehabiliteringen är första steget mot arbete/studier och målet är  att man efter rehabiliteringen ska kunna påbörja en arbetsprövning eller studier.

Kompetenser

Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska, mindfulnesscoach, arbetslivscoach, samt handledare med grundutbildning inom psykiatri ,beteendevetenskap och pedagogik. Vidareutbildningar finns inom friskvård, Mindfulness, trädgårdsterapi, stressrehabilitering, kost och hälsa. Alla handledare har lång erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa.

Kvalitetssäkring och uppföljning

Mätning med de utvärderingsinstrument som även användes när programmet utvärderades i ett forskningsprojekt 2009; HAD,PGWB,SMBQ,Min Mening

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information

Camilla Hansson
E-post: camillahalsogard@gmail.com

telefon: 070-552 08 89

Vikbolandets NaturHälsogård har avtal med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har även samarbete med och utfört uppdrag åt  Samordningsförbundet, vårdcentraler, rehabföretag , privata företag, föreningar mm.